Nämä vuokraehdot ovat voimassa 25.4.2024 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Ellei sopimuksessa, näissä ehdoissa tai liitteissä ole muuta sovittu, sopimukseen sovelletaan lakia liikehuoneistojen vuokrauksesta (LVHL 482/95).

  1. Vuokralainen on todennut Juhlatalo Saimaan Atlaksen laitteineen olevan siinä kunnossa, kuin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voidaan vaatia, ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se nyt on, jollei talon kunnosta, ja/tai kunnossapidosta sekä muutostöistä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

  2. Vuokralainen on velvollinen hoitamaan taloa huolellisesti ja huolehtimaan siitä, että huoneiston käyttäjät noudattavat kiinteistön järjestysmääräyksiä, kunnan/kaupungin terveys- ja jätehuoltomääräyksiä sekä muita talon käyttöä koskevia määräyksiä. Vuokralainen ei saa kiinnittää kilpiä tms. rakennukseen ilman lupaa. Esimerkiksi ”Tervetuloa Juhliini” kilpien tms kiinnittäminen on kielletty.

  3. Vuokralainen vastaa oman toimintansa talolle asettamien vaatimusten täyttämisestä ja sen mahdollisesti aiheuttamasta kulutuksesta, rasituksesta ja korjaustarpeesta, poislukien tavanomainen kuluminen. Mikäli talo vaatii Vuokralaisen toimintaan tai tapahtumaan liittyviä muutoksia (kyltit, koristeet, mitkä tahansa muutostyöt) tulee siitä aina sopia kirjallisesti vuokranantajan kanssa. Ilman lupaa tehdyistä muutoksista peritään ennallistamisesta aiheutuvat kulut vuokralaiselta.

  4. Vuokralainen ei saa suorittaa talossa mitään muutos- tai parannustöitä ilman vuokranantajan lupaa, ellei kyseessä ole välttämätön ja kiireellinen toimenpide lisävahinkojen välttämiseksi.

  5. Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeuttaan tai luovuttaa talon tai sen osan hallintaa toiselle eikä ottaa alivuokralaisia. Tämä koskee myös liikkeen luovutustilannetta.